در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
امکانات نرم افزار
24% (96)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
23% (92)
قیمت نرم افزار
21% (82)
سادگی استفاده از آن
15% (58)
خدمات پشتیبانی
9% (37)
بروز رسانی مستمر
7% (28)
تعداد آراء : 393