در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
امکانات نرم افزار
25% (100)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
23% (94)
قیمت نرم افزار
21% (86)
سادگی استفاده از آن
14% (58)
خدمات پشتیبانی
9% (38)
بروز رسانی مستمر
7% (28)
تعداد آراء : 404