در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
امکانات نرم افزار
24% (94)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
24% (92)
قیمت نرم افزار
20% (78)
سادگی استفاده از آن
15% (57)
خدمات پشتیبانی
9% (35)
بروز رسانی مستمر
7% (28)
تعداد آراء : 384