در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
قیمت نرم افزار
30% (165)
امکانات نرم افزار
22% (117)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
20% (108)
سادگی استفاده از آن
13% (72)
خدمات پشتیبانی
9% (49)
بروز رسانی مستمر
6% (32)
تعداد آراء : 543