در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
امکانات نرم افزار
25% (101)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
23% (95)
قیمت نرم افزار
21% (87)
سادگی استفاده از آن
14% (59)
خدمات پشتیبانی
10% (40)
بروز رسانی مستمر
7% (28)
تعداد آراء : 410